GRGO BRAVAR - Prva strana
  O namaReferenceTehnički pregledKontaktPrva strana
 

Reference

 

Izrada
komunalne
opreme

 
Izrada podsklopova za teretne vagone
Izrada i montaža hala i skladišta
Izrada ograda i kapija
Izrada čeličnih konstrukcija
Izrada komunalne opreme
Izrada industrijske opreme
Restauracija objekata pod zaštitom ZZZS

Otvoren kontejner
"Čistoća i zelenilo" JKP Subotica

 

Zatvoren kontejner
"Čistoća i zelenilo" JKP Subotica

 

 

   

 

Kontejner za autoput
"Voj-put"
Subotica

 

Korpa za otpatke za autoput
"Voj-put"
Subotica

 

 

   

 

Tezge sa rashladnom vitrinom i komorom +5°C
"Gradske pijace" JKP
Beograd i "Tržnica" Subotica

 

Tezge sa rashladnom vitrinom
Novi Sad

 

 

   

 

Tezge za robne pijace
"Tržnica"
Subotica

 

Sanduk za kamion
za iznošenje smeća

JKP "Čistoća"
Subotica

 
 
 

O namaReferenceTehnički pregledKontaktPrva strana